obra
RETRAT

retrat · paissatge · exhibicions

Carolina de Mallol Carolina · 1975

El mirar és recíproc.
retrats
<font color="#EAEAEA">El seu navegador no accepta els frames. Si no veu correctament les obres de l'Artista. <a href="obras_frame.html" target="_blank" style="color:white;">Premi aquí</a></font>
prémer l'imatge

Antonio López Antonio Lòpez García · 1993

Pintar ulls em delecta; és posar-se en contacte
amb el creador.
Carolina Carolina · 1992

La nostra matèria solament és forta, gran i harmoniosa
quan la consciència pensa.
Nicolau i Nico Nicolau i Nico · 1993

Vull treure el bé que ha deixat en cadascun
el viure fins el moment.
Carla Carla · 1984

Tot rostre és conseqüència de la sincera actitud
que prenem davant els nostres semblants.